Head


Kolínská řepařská drážka (KŘD) 2007

070901ty077-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
dieselová lokomotiva BN 30
070901ty078-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
nová budova nádraží
070901ty080-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
výtopna
070901ty087-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
parní lokomotiva ČKD BS 80 ex KDŽ 10
070901ty091-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
dieselová lokomotiva ČKD BND 30
070901ty093-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
dieselová lokomotiva Stavostroj BNE 50
070901ty100-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
parní lokomotiva ČKD BS 80 ex KDŽ 10
070901ty114-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
parní lokomotiva ČKD BS 80 ex KDŽ 10
070901ty117-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
parní lokomotiva ČKD BS 80 ex KDŽ 10
070901ty138-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
celkový pohled
070901ty145-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
dieselová lokomotiva Stavostroj BNE 50
070901ty153-tn.jpg
1.9.2007
Česko
Kolín - Sendražice, KŘD
parní lokomotiva ČKD BS 80 ex KDŽ 10