Head

Z HISTORIE MUZEJNÍ ÚZKOROZCHODNÉ DRÁHY KATEŘINA:

Roky 2011 a 2012

Historie dráhy Kateřina začíná 15. října 2011, kdy byla otevřena výstava o úzkorozchodných drahách v okolí Skalné. Její úspěch umožnil zkušební jízdy pro veřejnost na trase Rampa – Kateřina. Sokolovské muzeum ze své expozice v Krásně zapůjčilo dva osobní důlní vozy DM12 a v sobotu 14. dubna 2012 se uskutečnil první jízdní den. Jezdilo se ještě v neděli a pak i další víkend. Úspěch byl obrovský, malé vláčky byly trvale vyprodány.
Ukázalo se, že o plánovanou dráhu je zájem a tak členové CS IMC začali hledat vlastní vozy. Podařilo se je získat až na Slovensku, z dolu Nováky. Po opravě v dílnách LB Minerals ve Vonšově byl 19. srpna 2012 zahájen pravidelný provoz o vybraných víkendech. To se již jezdilo ze stanice Soos. Za osm jízdních dnů, kdy se používaly jen dva osobní vozy se drážkou svezlo asi 1200 návštěvníků.

Rok 2013

Druhá sezóna začala 20. dubna a skončila 19. září 2013. Do vozového parku přibyl další opravený vagon DM12 a tak bylo možno uspokojit většinu zájemců. Za 12 jízdních dnů se drahou svezlo 2102 návštěvníků. Mimo tyto jízdy se uskutečnilo i několik mimořádných jízd.

Rok 2014

Koncem roku 2013 vznikla obecně prospěšná společnost Úzorozchodná dráha Kateřina, která velmi úzce spolupracuje jak se zakladateli, železničními spolky IMC Plzeň a M131.1, tak především s vlastníkem infrastruktury a velkým podporovatelem dráhy společností LB Minerals, s.r.o. Jejím vytvořením vznikl právní rámec pro veškerou plánovanou činnost.
Třetí sezóna mezi 19. dubnem a 4. říjnem 2014 přinesla již 23 jízd a 2414 cestujících. Přibyl další, již čtvrtý, vagon. Limitním činitelem pro jízdy se stal nedostatek zájemců o tuto dobrovolnou, neplacenou, práci. Mimo jízdy pro veřejnost se uskutečnilo několik desítek brigád na údržbu tratě, lokomotiv a vozů a také na vybudování sociální základny dráhy v bývalé laboratoři. Nezapomnělo se ani na budování expozice muzea v hale na Soosu, kde přibývají exponáty.
Atraktivní prostředí malé drážky a blízkost vyhlášené přírodní rezervace Soos je trvalým základem prosperity a budoucnosti Dráhy Kateřina, která se za tři roky stala vítanou součástí celého areálu Soos.

Rok 2015

Základní činností čtvrté sezóny byly opět jízdy pro veřejnost. Konaly se podle plánovaných termínů. Celkem jsme jezdili pro veřejnost ve 30 dnech a odvezli 3 069 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to více o 7 jízdních dnů a 655 návštěvníků. To je nárůst o 27%. Svědčí to o tom, že je dráha stále známější a populárnější.
Na začátku sezóny bylo rozhodnuto o úpravě čekárny v dopravně Soos. Došlo k oddělení prostoru pro cestující od prodejního prostoru. Tato úprava vytvořila z přístřešku skutečnou železniční čekárnu s prodejním místem jízdenek i upomínkových předmětů. Zároveň byla čekárna uzavřena zadní stěnou na které jsou informace pro cestující a propagace společnosti.
Pokračovaly brigády na údržbě a opravě kolejí. Zvyšující se provoz se na špatném stavu starého kolejového svršku velmi silně podílí. Proto se pokračovalo ve výměně kolejového svršku v prostoru před nádražím ČD Nový Drahov směrem na výhybnu Rampa. Po opravě bylo možno v tomto úseku zvýšit rychlost vlaků.
Na konci roku byla od LBM zakoupena lokomotiva BN30, ev. č. 10. Dále se podařilo zakoupit zauhlovací vozík na rozchod 600 mm a doplnit park o dva výklopné vozy VLO.
Již po veřejné sezóně, v sobotu 3. října 2015, se uskutečnila tradiční jízda pro brigádníky MUDK a jejich přátele. Pozván byl i pan Petr Báňa se svojí dieselelektrickou drezínou, která vezla jeden osobní vagon. Projela se celá přístupná kolejová síť. Napřed se jelo z Kateřiny přes Suchou až na zbytek kolejiště na Nové Vsi, kde byla jedna z posledních možností fotografování místa určeného k trvalému zasypání výsypkou. Po návratu jsme tradičně jeli do Vonšova až na zarážedlo, již jsme nepořádali přehlídku lokomotiv.

Rok 2016

V páté sezóně jsme jezdili pro veřejnost již 40 dní a odvezli 6 050 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to více o 10 jízdních dnů a 2 981 návštěvníků. To je nárůst o 97%.
Veškerý provoz a údržbu tratě i vozového parku jsme zajišťovali vlastními silami. Podíleli se na ní členové klubu Kateřina 600, M 131.1 a CS IMC. Občas vypomohli i jejich přátelé. Z větších oprav je nutné zmínit zahájení prací na výměně vjezdového zhlaví na Kateřině. Náročná práce bude dokončena až v roce 2017.
Hlavním přírůstkem byla dieselová lokomotiva BN30R č. 6, zakoupená na konci roku od LBM. Je v nepojízdném stavu, ale po opravě do původního stavu se s ní počítá jako s pojízdným exponátem. Dále byly koupeny dva velké VLO z chemických závodů v Sokolově.
Náš člen pan Václav Fikart postavil na podvozku VLO nářaďový vůz č. 13, který velmi dobře prošel zkušebním provozem a bude používán na pracovním vlaku.

Rok 2017

Základní činností šesté sezóny byly, jako v předchozích letech, plánované jízdy. Celkem jsme jezdili pro veřejnost 51 dní a odvezli 7635 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to více o 11 jízdních dnů a 1585 návštěvníků. To je nárůst o 26%. Zatím každý rok přibývá počet přepravených návštěvníků ale dráha narazila na kapacitní limit. Další nárůst již nepředpokládáme.
Po opravě, která byla zahájena koncem roku 2016, bylo zprovozněno vjezdové zhlaví na Kateřině. Další síly na údržbu tratě byly směrovány na jednotlivá místa s havarijním stavem. I přes dílčí opravy si zhoršující stav svršku v úseku v lese za rezervací vynutil zahájení generální opravy, včetně náhrady kolejnic výšky 8 cm za silnější o výšce 9 cm v délce 118 m.
Pro muzeum byl z větších exponátů získán speciální pozinkovaný VLO z Bavorska a ruční ohýbačka kolejnic. Od LBM jsme koupili dva vyřazené vozy DM12, č. 4 a 14, které jsme dosud měli v nájmu. Od počátku provozu je používáme pro osobní dopravu. Dále jsme koupili 22 vyřazených VLO. Pan Karel Mareček vyrobil z podvozku VLO a zakoupené mobilní dieselelektrické centrály agregátorový vůz č. 101, který se při opravách velmi osvědčil.
Výrazným krokem vpřed bylo získání dotace z Ministerstva dopravy z programu č. 127 66 „Podpora obnovy historických vozidel v období 2017 - 2020“ na opravu lokomotivy BN 30 ev. č. 10. Lokomotiva určená pro muzejní provoz byla opravena do stavu po vyrobení, tedy s ručním startováním na kliku.

Rok 2018

V sedmé sezóně jsme jezdili pro veřejnost ve 41 dnech a odvezli 6097 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to méně o 10 jízdních dnů a 1538 návštěvníků. To je pokles o 20%. Odpovídá to snížení počtu jízdních dní. Malý počet dobrovolných brigádníků vyšší počet provozních dní nedovolil.
Do pravidelného provozu byla nasazována lokomotiva BN30 č. 10, opravená v loňském roce, která je ozdobou dráhy Kateřina.
Začátkem roku, před zahájením sezóny, byl po generální opravě zprovozněn úsek „v lese“ v délce 118 m. Během sezóny se opravy svršku omezily na dílčí opravy pro zajištění provozu. Po ukončení pravidelných jízd došlo k zahájení generální opravy svršku „u nádraží“ a výhybky č. 92 na Rampě.
Na Výstavě byla instalována nová informační tabule týkající se opravy historické lokomotivy BN30 č. 10. Sbírka kolejových vozidel byla rozšířena o jeden JVL, tedy důlní „hunt“, který nám daroval pan Harald Meinecke. Jako exponát bylo v budově depa na Kateřině umístěno soustrojí s tříválcovým spalovacím motorem Škoda S110.
Po úspěchu z roku 2017 s opravou lokomotivy BN30 č. 10 byla v roce 2018 získána další dotace z Ministerstva dopravy z programu č. 127 66 „Podpora obnovy historických vozidel v období 2017 - 2020“ na opravu lokomotivy BN 30R ev. č. 6, která byla úspěšně dovršena a opravená lokomotiva bude v provozu v roce 2019.
Po ukončení zápůjčky osobního vozu DM12 č. 202 z muzea Sokolov byl vůz předán do hornické expozice v Krásně.