Head


Panorama

Vlečka Momentive a.s., Sokolov (CHZ Sokolov).

Provozovatel AWT, Ostrava.


Z novodobé historie vlečky


50 - 70 léta 20 století.

Dne 18.května 1954 objednaly Chemické závody Sokolov u lokomotivky ČKD Sokolovo n.p. Praha novou parní lokomotivu. Jednalo se o dvojčitou tendrovou parní lokomotivu na přehřátou páru typu 1435 CP 600. Dodána byla za pořizovací cenu 407 417 Kčs až začátkem roku 1956. Měla výrobní číslo - 3676/1955; číslo kotle bylo 641. Technicko-bezpečnostní zkouška lokomotivy (TBZ) se uskutečnila dne 10. ledna 1956 na trati Praha - Libeň horní nádraží - Běchovice (16km). V evidenci byla vedena pod číslem 3676.

Z technických údajů lokomotivy:
• Počet náprav: 3
• Celková délka lokomotivy: 9 500 mm
• Největší šířka lokomotivy: 3 050 mm
• Hmotnost prázdné lokomotivy: 39,9 t
• Hmotnost vystrojené lokomotivy: 53,9 t
• Nejvyšší dovolená rychlost: 50 km/hod
• Objem vodojemu 7 m3
• Prostor pro uhlí 2 m3

V roce 1950 byla v Závodech V. I. Lenina Plzeň, dřívější Škoda Plzeň, vyrobena tendrová parní lokomotiva 1435 CS 500, továrního typu 51Lo4, s výrobním číslem 2475/1950. Byl to poslední kus čtyřicetikusové série. Po vyrobení zůstala tato lokomotiva na závodové vlečce ZVIL Plzeň, kde dostala evidenční číslo 14, které bylo umístěno na oba boky budky. Číslo 15 dostala lokomotiva výrobního čísla 2474. Další parní lokomotivy již Škodovy závody pro svoji vlečku nepořídily. V koncem šedesátých let Škodovka přecházela na posun motorovými lokomotivami. Proto byla parní lokomotiva prodána Chemickým závodům Sokolov.

Z technických údajů lokomotivy:
• Počet náprav: 3
• Celková délka lokomotivy: 9 350 mm
• Hmotnost prázdné lokomotivy: 37 tun
• Nejvyšší dovolená rychlost: 45 km/hod
• Objem vodojemu: 7 m3
• Prostor pro uhlí: 2 m3

Obě parní lokomotivy dobře sloužily na zdejší normálněrozchodné podnikové vlečce až do příchodu motorové lokomotivy T448.0601 v roce 1976. Pak byly obě "párovky" dány na zálohu a odstaveny na desáté koleji v areálu podniku u bývalých učňovských dílen. Občas "zaskočily" za motorovou lokomotivu pokud byla opravována, nebo procházela revizí. Někdy byl vyčerpán čtvrtletní limit nafty a tak se záložní lokomotivy, jezdící na uhlí, dobře hodily k dodržení plánované spotřeby a záchraně prémií. V roce 1979 byla lokomotiva 3676 pro netěsnost trubkovnice trvale odstavena. Později byla odvezena po vlastní ose z podniku do místního lokomotivního depa, kde měla být postavena na pomník. První prací bylo odstranění starých nátěrů a nové natření základní suříkovou barvou. Její osud byl však i nadále nejistý. Po opuštění myšlenky pomníku se po roce 1993 dostala na sever Čech, kde byla odstavena na tak zvané Zubrnické koleji na nádraží ve Velkém Březně. V současné době je lokomotiva 3676 majetkem Výtopny Zlichov, kde stojí v žalostném stavu pod širým nebem. Je však určena k opravě a vystavení.
Parní lokomotiva č.14 byla 20.května 1986 po vlastní ose odvezena za motorovou lokomotivou T466.2194 přes Ústí nad Labem do depa Nymburk, kde byla předána Vlastivědnému muzeu Nymburk. Řadu let pak stála v lokomotivním depu Nymburk. S lokomotivou 3676 se opět sešla ve výtopně Zlíchov, kde je nyní deponována ve vystavovatelném stavu.

70 - 90 léta 20 století.

Po parní lokomotivě č.14 (CS 500 – výrobce Škoda ZVIL Plzeň) a č. 3626 (CP 600 – výrobce ČKD Praha) byly Chemickými závody Sokolov zakoupeny lokomotivy T 448.0601 a V60-17420.
Lokomotiva T 448.0601 byla vyrobena v ČKD Praha v roce 1976 s výrobním číslem 9920 a pracovníky CHZ Sokolov byla převzata. 31.12.1976. Dne 1. února dalšího roku vykonala technicko-bezpečnostní zkoušku (TBZ) na trati Tršnice – Sokolov, kdy bylo slunečno a -2°C, při zkoušce lokomotiva dosáhla maximální rychlost 80 km/hod.

Z technických údajů lokomotivy:
• Počet hnacích náprav: 4
• Délka lokomotivy přes nárazníky: 13580 mm
• Šířka lokomotivy: 3060 mm
• Hmotnost lokomotivy: 72 t ± 3%
• Nejvyšší dovolená rychlost: 70 km/hod.

Ke konci roku 1995 byla provedena generální oprava lokomotivy v ŽOS Nymburk, kde byl proveden modrožlutý nátěr. V říjnu 1997 byla lokomotiva přečíslena na 740 601-0. Lokomotiva nyní sloužila více než 30 let bez větších závad. Dokonce byla ojediněle zapůjčena fy. Viamont a.s. v roce 1998-1999, kdy byla nasazena v osobních přepravě vlaků ze Sokolova do Kraslic (za neprovozního hektora 720 604, který sloužil na trati do Kraslic a je i zálohou pro kmenovou lokomotivu 740 601-0). Lokomotiva 740 601-0 byla v říjnu 2002 odprodána fy Viamont a.s., která provozovala drážní dopravu na vlečce EASTMAN Sokolov, a.s.

Lokomotiva V60-17420 byla vyrobena ve VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke „Hans Beimler“ v Hennigsdorfu (NDR) v roce 1981 s výrobním číslem 17420/81. Lokomotiva byla opatřena oranžovým nátěrem. Naší státní hranici překročila v Děčíně 6.srpna 1981 a do CHZ Sokolov dorazila 31. srpna 1981. Až 1. prosince téhož roku absolvovala technicko-bezpečnostní zkoušku (TBZ) na trati Tršnice – Dasnice, tehdy pršelo, při TBZ V-60 dosáhla maximální rychlost 68 km/hod. a touto rychlostí ujela 5 km bez závad.

Z technických údajů lokomotivy:
• počet spřaženích náprav: 4
• délka lokomotivy přes nárazníky: 10920 mm
• šířka lokomotivy: 3080 mm
• hmotnost lokomotivy: 61,4 t
• nejvyšší dovolená rychlost: 60 km/hod (traťová) / 30 km/hod (posunová)

V březnu 1988 byla na lokomotivě dokončena provedena generální oprava v Rumunsku v rozsahu rekonstrukce a byla opatřena novým označením LDHV 60-014. Na podzim roku 1998 byla přečíslena na 716 604-4. Měla modrobílý kabát. Tato lokomotiva sloužila jako záloha při neschopnosti lokomotivy ř. 740. Měla však své „šťastné“ chvilky, např. byla vystavena na různých oslavách (oslava 5. výročí Viamontu na trati Kraslice – Sokolov). Od roku 2004 byla odstavena jako neprovozní na kusé koleji bývalého Armabetonu Praha v areálu podniku, kde byla fyzicky likvidována.

Kmenové lokomotivy

řada/číslo výrobce výr. číslo/rok stav poznámka
CS500/14 ZVIL Plzeň 2475/1950 šrot v majetku Výtopny Zlichov
CP600/3676 ČKD Praha 3676/1956 šrot v majetku Výtopny Zlichov
T448.0601 ČKD Praha 9920/1976 provozní v majetku AWT - reko na 741
V60-17420 VEB LEW HB 17420/1981 šrotace v r. 1987-88 reko na LDHV60-014, 716 604-4


120515ja474-tn.jpg Vlečka Momentive, a.s. Sokolov. Provozovatel AWT
Odstavená lokomotiva 749 162-4
15.05.2012
foto: Jaroslav Novotný