Head


Jezero Medard


Panorama

V údolí Ohře, mezi Sokolovem, Bukovany, Habartovem a Svatavou, v klínu mezi řekami Ohří a Svatavou, se odedávna rozkládala malebná pahorkatina s vesničkami Lískovou, Kytlicí a Čistou. Nejvyšší kopec měl výšku 495 m nad mořem a sto metrů nad okolními řekami. Byla to poklidná zemědělská krajina, mimo jiné se zde pěstoval i chmel, kterým bylo Sokolovsko v dávno zapomenutých časech proslulé.
S průmyslovou revolucí přišel počátkem 19. století na Sokolovsko pokrok a s ním i první továrny, především minerální závody. Ty využívaly především kyzů (rudné nerosty kovového vzhledu, např. pyrit a markazit), ze kterých se vyráběl kamenec, zelená a modrá skalice a vitriolový kámen, který se používal k výrobě dýmavé kyseliny sírové, zvané oleum. Pro vytápění minerálních závodů bylo používáno uhlí, které zde bylo známo již od 16. století. Uprostřed naší krajiny byly zakládány malé uhelné doly a lomy. Pokrok se nezastavil a v podzemí bylo hnědého uhlí dost a dost a tak koncem devatenáctého století byly mezi Habartovem a Svatavou založeny velké hlubinné doly, Anežka, Adolf a Žofie, Felicián a Gustav. K nim vedly železniční vlečky a lanové dráhy. Zemědělská krajina se tak během století let změnila na krajinu průmyslovou. Chmel ustoupil těžbě, ale stále tu ještě byly silničky se stromořadím, pole, louky a sady. Lidé zde měli svůj domov a jejich zahrady a domky byly plné květin. Jen na polích pracovali až když se vrátili z fárání na šachtě nebo z továrny.
Po válce, roku 1919 byl u Svatavy založen nový uhelný lom, který byl pojmenován Medard. Následovaly ho další lomy, Libík a Gustav. Lomová těžba se dlouhá desetiletí úspěšně rozvíjela a tři velké lomy postupně prošly celou krajinou a zcela ji změnily. Dnes po nich zůstala obrovská a hluboká jáma. Zanikla tak Lísková, Kytlice, Čistá, Dvory, Davidov, starý Habartov i staré Bukovany. Když bylo uhlí vytěženo, zůstala otázka, co dál? Jak rekultivovat a zahladit stopy po stoleté hornické činnosti? Zasypat obří jámu nebo z ní vytvořit velké jezero? Varianta jezera zvítězila a tak dnes na místě bývalých uhelných velkolomů Medard, Libík a Gustav připravuje Sokolovská uhelná, a. s. rekreační komplex s velkým jezerem o hloubce 50 m a ploše pět čtverečních kilometrů, přesněji 493 ha. Potřebná voda bude přivedena kanálem z řeky Ohře.
Těžba skončila, jezero ještě nevzniklo, ale příroda nečekala. Začala se sama zabydlovat v opuštěné krajině, vznikaly potůčky s malebnými vodopády a peřejemi, jezírka i močály, strže a úžlabiny. Vnímavý návštěvník, který do opuštěných a nerekultivovaných lomů vstoupil se nestačil divit. Mikrokrajina, která vznikala zcela uměle za jediným účelem, vytěžením uhlí, dostala i zajímavou estetickou hodnotu. Barevnost a tvarová rozmanitost, spolu se sukcesí rostlin, vytvořila na mnoha místech zajímavá a až neuvěřitelně krásná místa. Jenže všeho do času. Práce na vybudování jezera Medard pokračovaly a 1.července 2008 se přestala čerpat voda z retenční nádrže. Začal konec starého a počátek nového.
My jsme poprvé navštívili dno budoucího jezera jedenáctý den po zahájení zaplavování. Ještě bylo vše tak, jak si příroda sama pomohla. Malebnost zvláštní a jinde nevídané krajiny i různých drobných detailů nás tak zaujala, že jsme ji začali pravidelně navštěvovat a fotografovat. Nejen pro vlastní radost a potěšení či uchování vzpomínek pro budoucnost, ale i pro ty, kteří se na dno Medardu nemohli vypravit. Nic se nedalo odkládat, času bylo málo a voda stoupala, plochá krajina na dně lomu nám navždy mizela před očima. Od 11.června 2008 vznikaly fotografie jako památka a vzpomínka na podivuhodný svět o kterém by jen málokdo řekl, že je ze Sokolovska. Některé z nich uveřejňujeme jako vzpomínku na zmizelou krajinu a připomínku toho, že i vlivem velmi destruktivní lidské činnosti, jakou je uhelný velkolom může vzniknout něco zajímavého a pozoruhodného.


Světlana Kuncová a Rudolf Tyller, listopad 2008Plakát výstavy:

Plakát


jezero_medard_mapa.jpg

080711ty055-tn.jpg 11. den
Barevná bažina
11.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080711ty069-tn.jpg 11. den
Dlouhý potok, stará důlní díla
11.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080711ty138-tn.jpg 11. den
Svah úkrytu
11.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080720svk5150-tn.jpg 20. den
Libík, Matterhorn
20.7.2008
foto: Světlana Kuncová
080720svk5184-tn.jpg 20. den
Oblé vrchy
20.7.2008
foto: Světlana Kuncová
080720ty333-tn.jpg 20. den
Jezero Libík
20.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080722svk578-tn.jpg 22. den
Jezero Libík
22.7.2008
foto: Světlana Kuncová
080722svk629-tn.jpg 22. den
Velká bažina
22.7.2008
foto: Světlana Kuncová
080722svk633-tn.jpg 22. den
Velká bažina
22.7.2008
foto: Světlana Kuncová
080722ty045-tn.jpg 22. den
Oblé vrchy
22.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080723ty37-tn.jpg 23. den
Jezero Libík a Jižní kupky
23.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080725ty041-tn.jpg 25. den
Barevná bažina, oranžové koleje
25.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080725ty063-tn.jpg 25. den
Jezero Libík
25.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080725ty124-tn.jpg 25. den
Jezero Libík
25.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080726ty003-tn.jpg 26. den
Severní terasy
26.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080726ty134-tn.jpg 26. den
Dlouhý potok, horní peřeje
26.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080727ty175-tn.jpg 27. den
Střední jezero, pramen
27.7.2008
foto: Rudolf Tyller
080817ty353-tn.jpg 48. den
Jezero Libík a Malý ostrov
17.8.2008
foto: Rudolf Tyller
080909svk5326-tn.jpg 71. den
Oranžový mys
9.9.2008
foto: Světlana Kuncová
080920ty013-tn.jpg 82. den
Suchý potok, šikmý práh
20.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080920ty043-tn.jpg 82. den
Utopená pláň
20.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080920ty065-tn.jpg 82. den
Velká uhelná věž
20.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080928ty020-tn.jpg 90. den
Modré oko
28.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080928ty033-tn.jpg 90. den
Jezero Libík
28.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080928ty123-tn.jpg 90. den
Jezero Libík a Malý ostrov
28.9.2008
foto: Rudolf Tyller
080929ty011-tn.jpg 91. den
Suchý potok, peřeje
29.9.2008
foto: Rudolf Tyller
081018svk7737-tn.jpg 110. den
Zakladač zasypává Střední jezero
18.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0501-tn.jpg 111. den
Opuštěná krajina Severních teras
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0502-tn.jpg 111. den
Jezero Libík od pramene Dlouhého potoka
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0515-tn.jpg 111. den
Jezero Libík
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0565-tn.jpg 111. den
Velká bažina
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0580-tn.jpg 111. den
Velká bažina a jezero Libík
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0587-tn.jpg 111. den
Jezero Libík a Serengeti
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0592-tn.jpg 111. den
Jezero Libík a Barevné kupky
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019svk0603-tn.jpg 111. den
Detail povrchu
19.10.2008
foto: Světlana Kuncová
081019ty104-tn.jpg 111. den
Dlouhý potok, Dolní peřeje
19.10.2008
foto: Rudolf Tyller
081025ty030-tn.jpg 117. den
Suchý potok, barevné řasy
25.10.2008
foto: Rudolf Tyller
081025ty078-tn.jpg 117. den
Střední jezero, Ein Gedi
25.10.2008
foto: Rudolf Tyller
081203svk316-tn.jpg 156. den
Jezero Libík a Bessy
3.12.2008
foto: Světlana Kuncová
081228svk173-tn.jpg 181. den
Severní svahy
28.12.2008
foto: Světlana Kuncová
081228ty023-tn.jpg 181. den
Suchý potok a ledové koule
28.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081228ty088-tn.jpg 181. den
Ledový vodopád
28.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081228ty095-tn.jpg 181. den
Ledový vodopád, slzy Mordoru
28.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081229ty067-tn.jpg 182. den
Dlouhý potok, zuby Mordoru
29.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081230ty028-tn.jpg 183. den
Střední jezero, Ein Gedi
30.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081230ty047-tn.jpg 183. den
zamrzlé Střední jezero
30.12.2008
foto: Rudolf Tyller
081230ty071-tn.jpg 183. den
Ledový vodopád
30.12.2008
foto: Rudolf Tyller
090103svk309-tn.jpg 187. den
zamrzlé Střední jezero
3.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090110svk13-tn.jpg 194. den
Ledové květy na Suchém potoce
10.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090110svk145-tn.jpg 194. den
Medardská Arktida
10.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090110svk173-tn.jpg 194. den
Medardská Arktida
10.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090110svk26-tn.jpg 194. den
Suchý potok
10.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090111svk267-tn.jpg 195. den
Jezero Libík z zimě
11.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090111svk506-tn.jpg 195. den
Jezero Libík z zimě
11.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090111svk786-tn.jpg 195. den
Jezero Libík z zimě
11.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090111svk811-tn.jpg 195. den
Velká bažina
11.1.2009
foto: Světlana Kuncová
090712ty023-tn.jpg 376. den
peřeje Jiří
12.7.2009
foto : Rudolf Tyller
090712ty050-tn.jpg 376. den
Mechové pahorky, detail mechu
12.7.2009
foto : Rudolf Tyller
090713svk441-tn.jpg 377. den
stěna pod sokolovským ranžírem
13.07.2009
foto : Světlana Kuncová
090721svk162-tn.jpg 386. den
bažiny Habartovských teras
21.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090726svk0047-tn.jpg 391. den
bažiny Jiří
26.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090726svk0129-tn.jpg 391. den
Mechové pahorky
26.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090726svk0578-tn.jpg 391. den
detail dna delty Jiří
26.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090726svk0708-tn.jpg 391. den
Klobouky
26.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090726svk0982-tn.jpg 391. den
vodopád Jiří
26.7.2009
foto : Světlana Kuncová
090801ty018-tn.jpg 397. den
Ztracený kámen, krystaly na povrchu
1.8.2009
foto : Rudolf Tyller
090801ty199-tn.jpg 397. den
Velkému vodopádu na Dlouhém potoce zvoní hrana
1.8.2009
foto : Rudolf Tyller
090801ty211-tn.jpg 397. den
ústí Dlouhého potoka
1.8.2009
foto : Rudolf Tyller
090828svk1730035-tn.jpg 423. den
Bílé útesy
28.8.2009
foto: Světlana Kuncová
090829ty078-tn.jpg 424. den
Velké vody
29.8.2009
foto: Rudolf Tyller
091120ty32-tn.jpg 507. den
Kouřový potok
20.11.2009
foto: Rudolf Tyller
100323svk184-tn.jpg 630. den
Barevný práh
23.3.2010
foto: Světlana Kuncová
100422ty128-tn.jpg 660. den
Oblé vrchy
22.4.2010
foto: Rudolf Tyller
101029ty42-tn.jpg 850. den
Zrcadlení
29.10.2010
foto: Rudolf Tyller