Head

Wedos.cz

Iron Monument Club Plzeň

Muzeum Františkovy LázněNEJBLIŽŠÍ JÍZDY
NA MUZEJNÍ ÚZKOROZCHODNÉ DRÁZE KATEŘINA:

Vážení návštěvníci,
Podle současných platných vládních opatření, vyhlášených v souvislosti s epidemií COVID-19, JE MOŽNÉ dráhu provozovat!
Dráha bude v provozu celé léto roku 2021.
Žádáme Vás při návštěvě MUDK o dodržování vládních nařízení spojených s nemocí COVID-19.
Jízdní řád
Všechny Vás zveme dne 23.7.2021 na Fotovlak:


O nás

Odborná sekce Iron Monument Clubu Plzeň, nazvaná CS IMC, vznikla 14.dubna 2006. Byla založena v souladu se stanovami Českého svazu ochránců památek o.s. a je součástí 1.ZO IMC Plzeň. Sdružuje aktivní zájemce o poznávání historie i současnosti dopravy, především kolejové. Hlavním cílem je získávání informací a dokumentování stavu jednotlivých dopravních systémů na celém světě. CS IMC proto pro své členy a příznivce organizuje tématické poznávací exkurse. Z každé exkurse je zpracována pro účastníky zpráva, včetně fotodokumentace, která informuje o stavu navštívených drah a novinkách, které jsme na místě zjistili. Nejzajímavější informace ze zpráv jsou zveřejněny na našich internetových stránkách.
Hlavním cílem CS IMC, se stalo vybudování turistické muzejní dráhy v lokalitě Soos a Kateřina u Františkových Lázní. Pro tuto akci jsme se spojili s vlastníkem okolních povrchových dolů, společností LB Minerals ve Skalné. Drážka se od zahájení jejího provozu v roce 2012 stala přítažlivou atrakcí. Dráha není jedinou činností, společně s LB Minerals připravujeme založení specializovaného muzea těžby keramických jílů. V současné době je již otevřena trvalá výstava o úzkorozchodných drahách v okolí Skalné. Výstavu každoročně navštíví několik tisích návštěvníků. Vstup je volný. Pro muzeum, vzhledem k dochované kolejové infrastruktuře, jsou v místě velmi vhodné podmínky. Pro tak náročný úkol se CS IMC, společně s dalším železničním spolkem M131.1, stala zakladadatelem obecně prospěšné společnosti „Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina“ a na něj přenesla veškeré aktivity.
Muzejní dráha má za sebou již tři velmi úspěšné sezóny. V roce 2012 jezdily malé vláčky osm dní a odvezly na 1200 cestujících. O rok později bylo provozních dnů 12 a cestujících 2102. V roce 2014 se již jezdilo 23 dní a odvezlo 2414 cestujících. Mimo to se uskutečnilo mnoho desítek bezplatných brigád na opravě kolejí, vagonů a lokomotiv a také na vybudování sociální základny v historické budově bývalé laboratoře.
Drážka a nové muzeum by měly vhodně doplňovat a rozšiřovat stávající přírodovědnou expozici a naučnou stezku, procházející přírodní rezervací Soos. Vznikne tak v Karlovarském kraji ojedinělý celek s velmi rozmanitou nabídkou poznání, vycházející z místních podmínek a tradic.
Za příznivce sekce CS IMC se považuje každý účastník společné akce, především exkurse a činnosti na dráze Kateřina. Pro informování zájemců o naši činnost jsme vytvořili vlastní internetové stránky s informacemi a reprodukovatelnými fotografiemi z uskutečněných akcí. Vzhledem k tomu, že při našich cestách získáváme velké množství ověřených autentických poznatků o dopravě, tak je formou tabulek a přehledů uveřejňujeme pro všechny zájemce o úzkorozchodné dráhy.


de.jpg en.jpg pl.jpg ru.jpg


Adresa:
CS IMC při ZO IMC Plzeň
Chebská 53
356 01 Sokolov
K rukám Ing. R. Tyllera

E-mail:
csimc(at)seznam.cz

Internetové stránky:
http://www.csimc.cz/

Kontakt: CS IMC při ZO IMC Plzeň
Chebská 53, 356 01 Sokolov
K rukám Ing. R. Tyllera
E-mail: csimc(at)seznam.cz