19-12


19-12

VřrobnÝ ŔÝslo / rok 1912/1949
Vřrobce Őkoda

Typ / Rozchod Ct / 1435 mm
Stav provoznÝ

Lokalizace BanoviŠi

Poznßmka CS 500

Aktualizace: rok 2009

BanoviŠi, Oskova
9.7.2004
BanoviŠi, Oskova
Rudolf Tyller
BanoviŠi, Oskova
4.7.2005
BanoviŠi, Oskova
Jaroslav Novotnř