62-677


62-677

VřrobnÝ ŔÝslo / rok 677/1959
Vřrobce đuro đakoviŠ

Typ / Rozchod Ct / 1435 mm
Stav provoznÝ

Lokalizace BanoviŠi

Poznßmka

Aktualizace: rok 2010

BanoviŠi, Oskova
26.8.2003
BanoviŠi, Oskova
Petr Pokornř
BanoviŠi, t°ÝdÝrna Oskova, remÝza
5.7.2005
BanoviŠi, t°ÝdÝrna Oskova, remÝza
Rudolf Tyller
BanoviŠi, Oskova
21.8.2009
BanoviŠi, Oskova
Martin KubÝk
Oskova, depo
5.6.2010
Oskova, depo
Miroslav Kalivoda