150-003


150-003

Výrobní číslo / rok 2352/1893
Výrobce StEG

Typ / Rozchod Ct / 1435 mm
Stav exponát

Lokalizace Ljubljana, muzeum

Poznámka ex kkStB 97.69, FS 822.001, JDŽ 151-023

Aktualizace: rok 2008

Ljubljana, muzeum
26.5.1999
Ljubljana, muzeum
Miroslav Kalivoda
Ljubjana, muzeum
21.6.2008
Ljubjana, muzeum
Jaroslav Novotný